Mình thích viết Blog, tìm hiểu Tử Vi, Phong Thủy, Kiến Trúc, nghiên cứu Lịch vạn niên, đọc sách tùm lum, hay chia sẽ kiến thức.

 • GHIM NỔI BẬT

  Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

  LỊCH VẠN NIÊN TTL-EXCEL

  Đây là bộ lịch vạn sự soạn thảo công phu, được rất nhiều nhà tuyển trạch sử dụng! Và nó sẽ còn được tiếp tục phát triển. 

  TẢI LỊCH VẠN NIÊN BẢN MỚI NHẤT

  (có nhiều ứng dụng thiên văn, chạy trên máy tính)
  Nhấn để tải về:  (Đã chỉnh sửa và cập nhật lại ngày 23/6/2016)
  Có sự góp ý của rất nhiều người dùng
  Bản tiếp theo sẽ có phần an sao tử vi và luận giả lá số thông minh.

  Lịch vạn niên năm 2020
  Bản đồ sao được nhúng vào lịch
  Các bạn thân mến! Blog TTL đã giới thiệu thuật toán tính Âm Lịch của Hồ Ngọc Đức bằng ngôn ngữ JavaScript, Đây là thuật toán Thiên văn của quốc tế. Bạn có thể xem bài viết này tại: 

  Còn ở bài viết này tôi sẽ giới thiệu cho bạn thuật toán tính âm lịch của Hồ Ngọc Đức bằng ngôn ngữ Viasual Basic do Blog TTL chuyển từ ngôn JavaScript. Và File Excel Lịch Vạn Niên xây dựng từ thật toán trên và các tài liệu xem ngày tháng. Nhưng tôi sẽ giới thiệu về File Lịch Vạn Niên trước, thuật toán giới thiệu sau.
  File Lịch Vạn Niên là một chương trình xử lý, tính toán một ngày dương nào đó thành ngày âm lịch và các vạn sự của ngày.

  Ví dụ như ngày Dương là ngày 01 tháng 01 năm 2013, thì kết quả cơ bản từ chương trình Lịch Vạn Niên là:
  • Là ngày Hoàng Đạo
  • Ngày thứ 3
  • Ngày theo lịch Julius: 2456294
  • Ngày âm lịch: 20/11/2012 ngày Đinh Mão tháng Nhâm Tý năm Nhâm Thìn
  • Mệnh ngày là Hỏa (lửa trong lò), mệnh tháng là Mộc (gỗ cây dâu), mệnh năm là Thủy (nước giữa dòng)
  • Ngày này đang ở trong tiết Đông Chí (giữa đông - kinh độ mặt trời là 280.43 độ)
  • Từ 23h đến 01h là giờ Canh Tý thần Tư Mệnh quản, giờ này là giờ Hắc Đạo, còn từ 01h đến 03h ....
  • Ngày này thì hướng Hỷ thần là Chính Nam, Tài thần là Chính Tây, Hạc thần là Chính Nam, giờ không vong tại Dậu, Hợi, Giờ tốt: Dần, Mão, Ngọ, Mùi
  •  Các sao tốt chiếu trong ngày này: Nguyện Đức Hợp, Thiên Thành...
  • Các sao xấu chiếu trong ngày này: Thiên Cương, Thiên Lại...
  • Các phần vạn sự A, B,C,D,E,F ...
  • ............................

  Ngoài ra còn có thêm 3 phần là: Xem Giờ Sinh, Bát Trạch, Ngày Đặc Biệt Của Bạn:
  • Phần Xem Giờ Sinh được viết theo sách Ngọc Hạp Chánh Tông. Phần này bạn chỉ nên xem cho vui, đừng tin quá.
  • Phần Bát Trạch được xây dựng dựa theo sách Phong Thủy Ứng Dụng. Phần này ứng dụng cho việc bài trí nội thất, ngoại thất.
  • Phần Ngày Đặc Biệt là phần bạn nhập ngày mà bạn cần nhớ của mình vào, Lịch vạn niên khi chỉ tới ngày đó sẽ báo cho bạn. Ví dụ ngày sinh của bạn là 20/10/1984 Âm Lịch thì đến ngày 20/10 âm lịch của các năm sẽ hiện dòng nhắc sinh nhật của bạn.
  Tuy nhiên bản Lịch Vạn Niên này chắc chắn không ít thì nhiều có chổ sẽ sai, nếu ai phát hiện lỗi sai sót thì comment dùm nha. Ngoài ra mong bà con bàn luận chi sẽ, góp ý để hoàn thành Lịch Vạn Niên này tốt hơn.

  Ghi chú Lịch Vạn Niên này là file Excel có chứa các Macro nên bạn phải đưa chế độ bảo vệ của Excel về mức Low mới xem được.  Phần Bát Trạch, nếu bạn dùng thì phải dùng Excel 2007 trở lên, excel 2003 sẽ bị lỗi. 


  TẢI LỊCH VẠN NIÊN MỚI NHẤT


  Riêng phần tính giờ nước lên, nước xuống thì mình chưa có thuật toán tính, nên mục này bà con xem thận trọng nha. Ai có thật toán tính giờ con nước thì chỉ mình với.

  Các bạn có thể thảm khảo bài viết: Cách Tính Giờ Âm Lịch để hiểu hơn về chương trình này

  Còn đây là thuật toán:


  Option Explicit ' TRAN TU LIEM
  Const PI As Double = 3.14159265358979 ' Atn(1) * 4

  Function jdFromDate(ByVal dd As Long, ByVal mm As Long, ByVal yy As Long) As Long
      Dim a As Double, y As Long, M As Long, jd As Long
      a = Fix((14 - mm) / 12)
      y = yy + 4800 - a
      M = mm + 12 * a - 3
      jd = dd + Fix((153 * M + 2) / 5) + 365 * y _
          + Fix(y / 4) - Fix(y / 100) + Fix(y / 400) - 32045
      If jd < 2299161 Then
          jd = dd + Fix((153 * M + 2) / 5) + 365 * y + Fix(y / 4) - 32083
      End If
      jdFromDate = jd
  End Function

  Function jdToDate(jd)
  ' doi ngay july thành ngay thuong
  Dim a, b, c, d, e, M, Day, Month, Year
  If jd > 2299160 Then
      a = jd + 32044
      b = Int((4 * a + 3) / 146097)
      c = a - Int((b * 146097) / 4)
   Else
      b = 0
      c = jd + 32082
  End If
  d = Int((4 * c + 3) / 1461)
  e = c - Int((1461 * d) / 4)
  M = Int((5 * e + 2) / 153)
  Day = e - Int((153 * M + 2) / 5) + 1
  Month = M + 3 - 12 * Int(M / 10)
  Year = b * 100 + d - 4800 + Int(M / 10)
  jdToDate = DateSerial(Year, Month, Day)

  End Function

  Function NewMoon(ByVal k As Long) As Double
      Dim T As Double, T2 As Double, T3 As Double, dr As Double
      Dim Jd1 As Double, M As Double, Mpr As Double
      Dim F As Double, C1 As Double, deltat As Double, JdNew As Double
      T = k / 1236.85 ' Time in Julian centuries from 1900 January 0.5
     T2 = T * T
      T3 = T2 * T
      dr = PI / 180
      Jd1 = 2415020.75933 + 29.53058868 * k + 0.0001178 * T2 - 0.000000155 * T3
      Jd1 = Jd1 + 0.00033 * Sin((166.56 + 132.87 * T - 0.009173 * T2) * dr)
      M = 359.2242 + 29.10535608 * k - 0.0000333 * T2 - 0.00000347 * T3
      Mpr = 306.0253 + 385.81691806 * k + 0.0107306 * T2 + 0.00001236 * T3
      F = 21.2964 + 390.67050646 * k - 0.0016528 * T2 - 0.00000239 * T3
      C1 = (0.1734 - 0.000393 * T) * Sin(M * dr) + 0.0021 * Sin(2 * dr * M)
      C1 = C1 - 0.4068 * Sin(Mpr * dr) + 0.0161 * Sin(dr * 2 * Mpr)
      C1 = C1 - 0.0004 * Sin(dr * 3 * Mpr)
      C1 = C1 + 0.0104 * Sin(dr * 2 * F) - 0.0051 * Sin(dr * (M + Mpr))
      C1 = C1 - 0.0074 * Sin(dr * (M - Mpr)) + 0.0004 * Sin(dr * (2 * F + M))
      C1 = C1 - 0.0004 * Sin(dr * (2 * F - M)) - 0.0006 * Sin(dr * (2 * F + Mpr))
      C1 = C1 + 0.001 * Sin(dr * (2 * F - Mpr)) + 0.0005 * Sin(dr * (2 * Mpr + M))
      If (T < -11) Then
          deltat = 0.001 + 0.000839 * T + 0.0002261 * T2 _
                  - 0.00000845 * T3 - 0.000000081 * T * T3
      Else
          deltat = -0.000278 + 0.000265 * T + 0.000262 * T2
      End If
      JdNew = Jd1 + C1 - deltat
      NewMoon = JdNew
  End Function

  Function SunLongitude(ByVal jdn As Double) As Double
      Dim T As Double, T2 As Double, dr As Double, M As Double
      Dim L0 As Double, DL As Double, L As Double
      T = (jdn - 2451545) / 36525
          ' Time in Julian centuries from 2000-01-01 12:00:00 GMT
     T2 = T * T
      dr = PI / 180 ' degree to radian
     M = 357.5291 + 35999.0503 * T - 0.0001559 * T2 - 0.00000048 * T * T2
      L0 = 280.46645 + 36000.76983 * T + 0.0003032 * T2
      DL = (1.9146 - 0.004817 * T - 0.000014 * T2) * Sin(dr * M)
      DL = DL + (0.019993 - 0.000101 * T) * Sin(dr * 2 * M) _
          + 0.00029 * Sin(dr * 3 * M)
      L = L0 + DL ' true longitude, degree
     L = L * dr
      L = L - PI * 2 * (Fix(L / (PI * 2))) ' Normalize to (0, 2*PI)
     SunLongitude = L
  End Function

  Function getSunLongitude(ByVal dayNumber As Double, ByVal timeZone As Byte) As Long
      getSunLongitude = Fix(SunLongitude(dayNumber - 0.5 - timeZone / 24) / PI * 6)
  End Function

  Function getNewMoonDay(ByVal k As Long, ByVal timeZone As Long) As Long
      getNewMoonDay = Fix(NewMoon(k) + 0.5 + timeZone / 24)
  End Function

  Function getLunarMonth11(ByVal yy As Long, ByVal timeZone As Long) As Long
      Dim k As Long, off As Double, nm As Long, sunLong As Double
      off = jdFromDate(31, 12, yy) - 2415021
      k = Fix(off / 29.530588853)
      nm = getNewMoonDay(k, timeZone)
      sunLong = getSunLongitude(nm, timeZone) ' sun longitude at local midnight
     If (sunLong >= 9) Then
          nm = getNewMoonDay(k - 1, timeZone)
      End If
      getLunarMonth11 = nm
  End Function


  Function getLeapMonthOffset(ByVal a11 As Double, ByVal timeZone As Long) As Long
      Dim k As Long, last As Long, Arc As Long, I As Long
      k = Fix((a11 - 2415021.07699869) / 29.530588853 + 0.5)
      last = 0
      I = 1 ' We start with the month following lunar month 11
     Arc = getSunLongitude(getNewMoonDay(k + I, timeZone), timeZone)
      Do
          last = Arc
          I = I + 1
          Arc = getSunLongitude(getNewMoonDay(k + I, timeZone), timeZone)
      Loop While (Arc <> last And I < 14)
      getLeapMonthOffset = I - 1
  End Function


  Public Function KinhDoMatTroi(gio, phut, dd, mm, yy)
  'tinh kinh ?o mat troi
  Dim PI, a, y, M, T, jdn, L0, jd, c, theta, lambda
  PI = 4 * Atn(1)
  a = Int((14 - mm) / 12)
  y = yy + 4800 - a
  M = mm + 12 * a - 3
      jdn = dd + Int(((153 * M) + 2) / 5) + 365 * y + Int(y / 4) - Int(y / 100) + Int(y / 400) - 32045
      If jdn < 2299161 Then jdn = dd + Int((153 * M + 2) / 5) + 365 * y + Int(y / 4) - 32083
      jd = jdn + ((gio - 12) / 24) + (phut / 1440) - 7 / 24


  T = (jd - 2451545#) / 36525
  L0 = 280.46645 + 36000.76983 * T + 0.0003032 * T * T
  M = (357.5291 + 35999.0503 * T - 0.0001559 * T * T - 0.00000048 * T * T * T) * PI / 180
  c = ((1.9146 - 0.004817 * T - 0.000014 * T * T) * Sin(M)) + (0.01993 - 0.000101 * T) * Sin(2 * M) + 0.00029 * Sin(3 * M)
  theta = L0 + c
  lambda = theta - 0.00569 - 0.00478 * Sin((125.04 - 1934.136 * T) * PI / 180)
  lambda = lambda - 360 * Int(lambda / 360)
  KinhDoMatTroi = lambda

  End Function

  Function convertSolar2Lunar(dd, mm, yy, timeZone)

  'Doi ngày duong dd/mm/yyyy ra ngày âm

  Dim k, dayNumber, monthStart, a11, b11, lunarDay, lunarMonth, lunarYear, lunarLeap, diff, leapMonthDiff
  dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy)
  k = Int((dayNumber - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  monthStart = getNewMoonDay(k + 1, timeZone)
  If monthStart > dayNumber Then monthStart = getNewMoonDay(k, timeZone)
  a11 = getLunarMonth11(yy, timeZone)
  b11 = a11

  If a11 >= monthStart Then
      lunarYear = yy
      a11 = getLunarMonth11(yy - 1, timeZone)
   Else
      lunarYear = yy + 1
      b11 = getLunarMonth11(yy + 1, timeZone)
  End If
  lunarDay = dayNumber - monthStart + 1
  diff = Int((monthStart - a11) / 29)
  lunarLeap = 0
  lunarMonth = diff + 11
  If (b11 - a11) > 365 Then
      leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)
      If diff >= leapMonthDiff Then
          lunarMonth = diff + 10
          If diff = leapMonthDiff Then lunarLeap = 1
      End If
  End If
  If lunarMonth > 12 Then lunarMonth = lunarMonth - 12

  If (lunarMonth >= 11 And diff < 4) Then lunarYear = lunarYear - 1
   
  convertSolar2Lunar = lunarDay & "/" & lunarMonth & "/" & lunarYear

  End Function

  Function THANGNODU(dd, mm, yy, timeZone)

  'THANG NO DU

  Dim k, dayNumber, monthStart, a11, b11, lunarDay, lunarMonth, lunarYear, lunarLeap, diff, leapMonthDiff
  dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy)
  k = Int((dayNumber - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  monthStart = getNewMoonDay(k + 1, timeZone)
  If monthStart > dayNumber Then monthStart = getNewMoonDay(k, timeZone)
  a11 = getLunarMonth11(yy, timeZone)
  b11 = a11

  If a11 >= monthStart Then
      lunarYear = yy
      a11 = getLunarMonth11(yy - 1, timeZone)
   Else
      lunarYear = yy + 1
      b11 = getLunarMonth11(yy + 1, timeZone)
  End If
  lunarDay = dayNumber - monthStart + 1
  diff = Int((monthStart - a11) / 29)
  lunarLeap = 0
  lunarMonth = diff + 11
  If (b11 - a11) > 365 Then
      leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)
      If diff >= leapMonthDiff Then
          lunarMonth = diff + 10
          If diff = leapMonthDiff Then lunarLeap = 1
      End If
  End If
  If lunarMonth > 12 Then lunarMonth = lunarMonth - 12

  If (lunarMonth >= 11 And diff < 4) Then lunarYear = lunarYear - 1
   
  THANGNODU = getNewMoonDay(k + 1, timeZone) - getNewMoonDay(k, timeZone)

  End Function

  Function THANGNHUAN(dd, mm, yy, timeZone)

  'THANG NHUAN

  Dim k, dayNumber, monthStart, a11, b11, lunarDay, lunarMonth, lunarYear, lunarLeap, diff, leapMonthDiff
  dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy)
  k = Int((dayNumber - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  monthStart = getNewMoonDay(k + 1, timeZone)
  If monthStart > dayNumber Then monthStart = getNewMoonDay(k, timeZone)
  a11 = getLunarMonth11(yy, timeZone)
  b11 = a11

  If a11 >= monthStart Then
      lunarYear = yy
      a11 = getLunarMonth11(yy - 1, timeZone)
   Else
      lunarYear = yy + 1
      b11 = getLunarMonth11(yy + 1, timeZone)
  End If
  lunarDay = dayNumber - monthStart + 1
  diff = Int((monthStart - a11) / 29)
  lunarLeap = 0
  lunarMonth = diff + 11
  If (b11 - a11) > 365 Then
      leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)

      THANGNHUAN = (leapMonthDiff + 10) Mod 12
  End If

   


  End Function


  Function convertLunar2Solar(lunarDay, lunarMonth, lunarYear, lunarLeap, timeZone)

  'Doi âm lich ra duong lich

  Dim k, a11, b11, off, leapOff, leapMonth, monthStart
  If (lunarMonth < 11) Then
      a11 = getLunarMonth11(lunarYear - 1, timeZone)
      b11 = getLunarMonth11(lunarYear, timeZone)
   Else
      a11 = getLunarMonth11(lunarYear, timeZone)
      b11 = getLunarMonth11(lunarYear + 1, timeZone)
  End If
  off = lunarMonth - 11
  If (off < 0) Then off = off + 12

  If (b11 - a11 > 365) Then
      leapOff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)
      leapMonth = leapOff - 2
      If (leapMonth < 0) Then leapMonth = leapMonth + 12
   
      If (lunarLeap <> 0 And lunarMonth <> leapMonth) Then
          convertLunar2Solar = Array(0, 0, 0)
      Else
          If (lunarLeap <> 0 Or off >= leapOff) Then off = off + 1
      End If
  End If
  k = Int(0.5 + (a11 - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  monthStart = getNewMoonDay(k + off, timeZone)
  convertLunar2Solar = jdToDate(monthStart + lunarDay - 1)

  End Function


  Function Ngay(dd, mm, yy, timeZone)

  'Doi ngày duong dd/mm/yyyy ra ngày âm: Ngay

  Dim k, dayNumber, monthStart, a11, b11, lunarDay, lunarMonth, lunarYear, lunarLeap, diff, leapMonthDiff
  dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy)
  k = Int((dayNumber - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  monthStart = getNewMoonDay(k + 1, timeZone)
  If monthStart > dayNumber Then monthStart = getNewMoonDay(k, timeZone)
  a11 = getLunarMonth11(yy, timeZone)
  b11 = a11

  If a11 >= monthStart Then
      lunarYear = yy
      a11 = getLunarMonth11(yy - 1, timeZone)
   Else
      lunarYear = yy + 1
      b11 = getLunarMonth11(yy + 1, timeZone)
  End If
  lunarDay = dayNumber - monthStart + 1
  diff = Int((monthStart - a11) / 29)
  lunarLeap = 0
  lunarMonth = diff + 11
  If (b11 - a11) > 365 Then
      leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)
      If diff >= leapMonthDiff Then
          lunarMonth = diff + 10
          If diff = leapMonthDiff Then lunarLeap = 1
      End If
  End If
  If lunarMonth > 12 Then lunarMonth = lunarMonth - 12

  If (lunarMonth >= 11 And diff < 4) Then lunarYear = lunarYear - 1
   
  Ngay = lunarDay
  End Function
  Function Thang(dd, mm, yy, timeZone)

  'Doi ngày duong dd/mm/yyyy ra ngày âm: Thang

  Dim k, dayNumber, monthStart, a11, b11, lunarDay, lunarMonth, lunarYear, lunarLeap, diff, leapMonthDiff
  dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy)
  k = Int((dayNumber - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  monthStart = getNewMoonDay(k + 1, timeZone)
  If monthStart > dayNumber Then monthStart = getNewMoonDay(k, timeZone)
  a11 = getLunarMonth11(yy, timeZone)
  b11 = a11

  If a11 >= monthStart Then
      lunarYear = yy
      a11 = getLunarMonth11(yy - 1, timeZone)
   Else
      lunarYear = yy + 1
      b11 = getLunarMonth11(yy + 1, timeZone)
  End If
  lunarDay = dayNumber - monthStart + 1
  diff = Int((monthStart - a11) / 29)
  lunarLeap = 0
  lunarMonth = diff + 11
  If (b11 - a11) > 365 Then
      leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)
      If diff >= leapMonthDiff Then
          lunarMonth = diff + 10
          If diff = leapMonthDiff Then lunarLeap = 1
      End If
  End If
  If lunarMonth > 12 Then lunarMonth = lunarMonth - 12

  If (lunarMonth >= 11 And diff < 4) Then lunarYear = lunarYear - 1
   
  Thang = lunarMonth

  End Function

  Function Nam(dd, mm, yy, timeZone)

  'Doi ngày duong dd/mm/yyyy ra ngày âm

  Dim k, dayNumber, monthStart, a11, b11, lunarDay, lunarMonth, lunarYear, lunarLeap, diff, leapMonthDiff
  dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy)
  k = Int((dayNumber - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  monthStart = getNewMoonDay(k + 1, timeZone)
  If monthStart > dayNumber Then monthStart = getNewMoonDay(k, timeZone)
  a11 = getLunarMonth11(yy, timeZone)
  b11 = a11

  If a11 >= monthStart Then
      lunarYear = yy
      a11 = getLunarMonth11(yy - 1, timeZone)
   Else
      lunarYear = yy + 1
      b11 = getLunarMonth11(yy + 1, timeZone)
  End If
  lunarDay = dayNumber - monthStart + 1
  diff = Int((monthStart - a11) / 29)
  lunarLeap = 0
  lunarMonth = diff + 11
  If (b11 - a11) > 365 Then
      leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)
      If diff >= leapMonthDiff Then
          lunarMonth = diff + 10
          If diff = leapMonthDiff Then lunarLeap = 1
      End If
  End If
  If lunarMonth > 12 Then lunarMonth = lunarMonth - 12

  If (lunarMonth >= 11 And diff < 4) Then lunarYear = lunarYear - 1
   
  Nam = lunarYear

  End Function

  Function Duongcongkynhat(dd, mm, yy, timeZone)

  'Doi ngày duong dd/mm/yyyy ra ngày âm

  Dim k, dayNumber, monthStart, a11, b11, lunarDay, lunarMonth, lunarYear, lunarLeap, NgayAm, diff, leapMonthDiff
  dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy)
  k = Int((dayNumber - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  monthStart = getNewMoonDay(k + 1, timeZone)
  If monthStart >= dayNumber Then monthStart = getNewMoonDay(k, timeZone)
  a11 = getLunarMonth11(yy, timeZone)
  b11 = a11

  If a11 >= monthStart Then
      lunarYear = yy
      a11 = getLunarMonth11(yy - 1, timeZone)
   Else
      lunarYear = yy + 1
      b11 = getLunarMonth11(yy + 1, timeZone)
  End If
  lunarDay = dayNumber - monthStart + 1
  diff = Int((monthStart - a11) / 29)
  lunarLeap = 0
  lunarMonth = diff + 11
  If (b11 - a11) > 365 Then
      leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)
      If diff >= leapMonthDiff Then
          lunarMonth = diff + 10
          If diff = leapMonthDiff Then lunarLeap = 1
      End If
  End If
  If lunarMonth > 12 Then lunarMonth = lunarMonth - 12

  If (lunarMonth >= 11 And diff < 4) Then lunarYear = lunarYear - 1
   
  NgayAm = lunarDay & "/" & lunarMonth
  Duongcongkynhat = ""

  If NgayAm = "13/1" Or NgayAm = "11/2" Or NgayAm = "9/3" Or NgayAm = "7/4" Or NgayAm = "5/5" Or NgayAm = "3/6" Or NgayAm = "8/7" Or NgayAm = "29/7" Or NgayAm = "27/8" Or NgayAm = "25/9" Or NgayAm = "23/10" Or NgayAm = "21/11" Or NgayAm = "19/12" Then Duongcongkynhat = 1

  End Function

  Function TamNuongSat(dd, mm, yy, timeZone)

  'Kiem tra ngay dd/mm/yyyy có phai ngay Tam Nuong Sat

  Dim k, dayNumber, monthStart, a11, b11, lunarDay, lunarMonth, lunarYear, lunarLeap, TamNuong, diff, leapMonthDiff
  dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy)
  k = Int((dayNumber - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  monthStart = getNewMoonDay(k + 1, timeZone)
  If monthStart >= dayNumber Then monthStart = getNewMoonDay(k, timeZone)
  a11 = getLunarMonth11(yy, timeZone)
  b11 = a11

  If a11 >= monthStart Then
      lunarYear = yy
      a11 = getLunarMonth11(yy - 1, timeZone)
   Else
      lunarYear = yy + 1
      b11 = getLunarMonth11(yy + 1, timeZone)
  End If
  lunarDay = dayNumber - monthStart + 1
  diff = Int((monthStart - a11) / 29)
  lunarLeap = 0
  lunarMonth = diff + 11
  If (b11 - a11) > 365 Then
      leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)
      If diff >= leapMonthDiff Then
          lunarMonth = diff + 10
          If diff = leapMonthDiff Then lunarLeap = 1
      End If
  End If
  If lunarMonth > 12 Then lunarMonth = lunarMonth - 12

  If (lunarMonth >= 11 And diff < 4) Then lunarYear = lunarYear - 1
   

  TamNuongSat = ""

  If lunarDay = 2 Or lunarDay = 7 Or lunarDay = 13 Or lunarDay = 18 Or lunarDay = 22 Or lunarDay = 27 Then TamNuongSat = 1

  End Function

  Function NgayNguyetKy(dd, mm, yy, timeZone)

  'Kiem tra ngay dd/mm/yyyy có phai ngay Nguyet Ky

  Dim k, dayNumber, monthStart, a11, b11, lunarDay, lunarMonth, lunarYear, lunarLeap, TamNuong, diff, leapMonthDiff
  dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy)
  k = Int((dayNumber - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  monthStart = getNewMoonDay(k + 1, timeZone)
  If monthStart >= dayNumber Then monthStart = getNewMoonDay(k, timeZone)
  a11 = getLunarMonth11(yy, timeZone)
  b11 = a11

  If a11 >= monthStart Then
      lunarYear = yy
      a11 = getLunarMonth11(yy - 1, timeZone)
   Else
      lunarYear = yy + 1
      b11 = getLunarMonth11(yy + 1, timeZone)
  End If
  lunarDay = dayNumber - monthStart + 1
  diff = Int((monthStart - a11) / 29)
  lunarLeap = 0
  lunarMonth = diff + 11
  If (b11 - a11) > 365 Then
      leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)
      If diff >= leapMonthDiff Then
          lunarMonth = diff + 10
          If diff = leapMonthDiff Then lunarLeap = 1
      End If
  End If
  If lunarMonth > 12 Then lunarMonth = lunarMonth - 12

  If (lunarMonth >= 11 And diff < 4) Then lunarYear = lunarYear - 1
   

  NgayNguyetKy = ""

  If lunarDay = 5 Or lunarDay = 14 Or lunarDay = 23 Then NgayNguyetKy = 1

  End Function

  Thân ái
  Blog Trần Tứ Liêm

  24 nhận xét:

  1. Cảm ơn phần Comment của bạn! Tớ đã chỉnh lại rồi, sai một xíu xíu trong thuật toán nhưng tớ mất khá nhiều thời gian để sửa nó. Bạn hãy tải lại và dùng xem nhé.

   Phần tính tiết khí vào thì mình tính bằng kinh độ mặt trời vào lúc 0 phut 0 giờ của ngày hiện tại, cách tính này là sai. phải tính vào lúc cuối ngày mới đúng, tức khoảng 59 phút 23h mới đúng.

   Cái này mình củng sửa lại rồi! Rất cảm ơn bạn và muốn có thêm sự góp ý để hoàn chỉnh chương trình này!

   Trả lờiXóa
   Trả lời
   1. Xin cám ơn cả hai anh: Hồ Ngọc Đức và Trần Tứ Liêm. Chúc hai anh lúc nào cũng đầy đủ sức khoẻ, trí tuệ, niềm vui trong cuộc đời.

    Xóa
  2. chào Bạn,

   Trong thuật toán trên rất hữu ích cho các bạn viết code vba ứng dụng trong excel

   Tuy nhiên thuật toán trên vẫn thiếu một hàm trả về ngày tiết khí đầu tiên, mình nghĩ nếu bổ sung vào thư viện code vba sẽ rất hữu ích

   ví dụ: nhập ngày 10/6/2013 => tiết khí: "Mang chủng" ngày tiết khí đầu tiên là ngày 5/6/2013
   or nhập ngày 18/5/2013 => tiết khí: "Lập hạ" ngày tiết khí đầu tiên là ngày 5/5/2013
   v.v
   Code này rất thuận tiện để liệt kê 24 ngày tiết khí đầu tiên của năm.

   Trân trọng,
   Tâm

   Trả lờiXóa
  3. em k rành vụ excel này lắm, chỉ tải về để dùng thôi, rất chi là hay.
   anh nói: "Ngoài ra còn có thêm 3 phần là: Xem Giờ Sinh, Bát Trạch, và Ngày Đặc Biệt Của Bạn"
   vậy 3 phần này ở đâu vậy
   e dùng Official 2007

   thank anh

   Trả lờiXóa
  4. a có thể đưa dữ liệu trong các ô excel lên k ạ

   Trả lờiXóa
  5. Chào bạn,

   Trong source code trên mình chép vào excel để sử dụng thấy bị sai phần chuyển đổi dương lịch sang âm lịch.
   vd: nhập ngày 28 tháng 1 năm 1971=>âm lịch: 02/12/1970
   ngày âm lịch nên là : 02/01/1971.

   Thanks,

   Trả lờiXóa
  6. Liêm có bảng web không vậy?

   Trả lờiXóa
  7. Vào link nhưng không tải được.
   Phiền anh xem lại giúp
   Cám ơn anh

   Trả lờiXóa
  8. Chào anh/chị. Mình thấy có lịch vạn niên hẳn người viết rất am hiểm về vấn đề này, vậy xin trả lời giúp tôi sinh ngày 15/01/1985 âm lịch là ngày nào? Mình đã từng tìm hiểu về khoảng thời gian này, có lịch thì là 24-25/11 âm lịch, có lịch là 25-26/12 âm lịch năm Giáp tý? vậy làm thế nào tôi tìm chính xác ngày sinh của tôi?

   Trả lờiXóa
   Trả lời
   1. Chào bạn! bạn sinh ngày 15/01/1985 dương lịch. Tức ngày âm lịch là: 25 tháng 12 năm 1984 (ngày Giáp Dần, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý)

    Xóa
   2. cái này thì đơn giản mà lên mạng là biết ngay thôi mà

    Xóa
   3. Chính xác là như vậy đó bạn, 95% người dùng tra cứu thường như vậy

    Xóa
  9. http://www.mediafire.com/download/a68o25pg2i10so3/lich+van+nien+excel+v1.1.rar
   Link bên trên hỏng rồi Bạn ơi

   Trả lờiXóa
   Trả lời
   1. Bạn tải lại nhé! Hôm trước mình đóng lại không cho tải, vì chuẩn bị có bản mới V1.2

    Xóa
  10. Phần hàm tính tháng nhuận có vẻ có vấn đề.
   Đề nghị a. Liêm kiểm tra lại.

   Trả lờiXóa
  11. https://trantuliem.blogspot.com/2014/03/truyen-tranh-trang-quynh-online-full.html
   https://trantuliem.blogspot.com/2018/08/lich-van-nien-nam-2019.html

   Trả lờiXóa

  Nếu bạn có ý kiến gì không?

  QUẢNG CÁO

  RAM HÀ TÌNH - BÁNH CUỐN CHẢ GIÒ

  Ram - 45.000đ/tệp

  HÀNH TĂM

  Hành tăm - 80.000đ/kg

  KHÔ CÁ CƠM BẠC

  Cá cơm bạc: 250K/kg

  KHÔ CÁ CƠM CON

  Cá cơm - 200k/kg

  MẮM TÔM

  Mắm tôm - 90k/kg

  TÉP KHÔ

  Tép khô - 250K/kg

  MẬT MÍA

  Mật mía - 80K/lít

  CHIM BỒ CÂU NON

  Bồ câu - 100K/con

  MĂNG KHÔ

  Măng khô - 300K/kg

  THUỐC VIÊM XOANG

  Thốc trị viêm xoang


  SHOP HẢI YẾN - ĐẶC SẢN QUÊ HÀ TĨNH

  CHUYÊN CUNG CẤP CÁC ĐẶT SẢN MIỀN TRUNG TỪ HÀ TĨNH NGHỆ AN
  Bánh ram Hà Tĩnh - Hành Tăm - Cá khô - Mực khô - vv...

  Hotline: 0978905921 (zalo)
  Địa chỉ: 12/68A Đường Thạnh Lộc 27, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM

  SHOP HẢI YÊN