TỬ VI TUỔI MẬU TUẤT 1958 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

Xem Tử Vi Tuổi Mậu Tuất 1958 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

  Tử Vi Tuổi 1958 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

  Tử Vi Tuổi Mậu Tuất 1958 Năm 2021 - Nam Mạng


  (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

  Quý Anh sinh năm 1958 tuổi Mậu Tuất xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

  Mậu Tuất 64 tuổi - Dương Nam

  Mạng Gỗ đồng bằng

  Con nhà: Thanh Đế

  Sao Chiếu Mạng: La hầu


  Sao La hầu là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

  Sao La Hầu : Khẩu thiệt tinh, chủ về ăn nói thị phi, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Nam rất kỵ, nữ cũng bi ai chẳng kém. Kỵ tháng giêng, tháng bảy.

  Sao La Hầu là khẩu thiệt tinh : sao này ảnh hưởng nặng cho nam giới về tai tiếng, thị phi, kiện thưa, bệnh tật tai nạn. Mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 7 âm lịch nên cúng giải vào ngày 08 âm lịch, là sao La Hầu giáng trần.

  Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”. Thắp 9 ngọn đèn lạy 9 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm lễ lúc 21 đến 23 giờ
  Xem tiếp…

  TỬ VI TUỔI ĐINH DẬU 1957 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

  Xem Tử Vi Tuổi Đinh Dậu 1957 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

   Tử Vi Tuổi 1957 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

   Tử Vi Tuổi Đinh Dậu 1957 Năm 2021 - Nam Mạng


   (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

   Quý Anh sinh năm 1957 tuổi Đinh Dậu xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

   Đinh Dậu 65 tuổi - Âm Nam

   Mạng Lửa chân núi

   Con nhà: Xích Đế

   Sao Chiếu Mạng: Thổ tú


   Sao Thổ tú sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

   Sao Thổ Tú (Thổ tinh) : Ách Tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. Xấu tháng tư, tháng tám âm lịch.

   Sao Thổ Tú tức sao Thổ Tinh. Khắc kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, trong nhà nhiều chuyện thị phi, chiêm bao quái lạ, không nuôi được súc vật, chẳng nên đi xa và đêm vắng.

   Mỗi tháng cúng ngày 19 âm lịch, lúc 21 giờ, dùng 5 ngọn đèn , hương hoa, trà quả làm phẩm vật day về hướng TÂY mà khấn vái . Lạy 5 lạy . Bài vị viết như sau :”Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân”.
   Xem tiếp…

   TỬ VI TUỔI BÍNH THÂN 1956 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

   Xem Tử Vi Tuổi Bính Thân 1956 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

    Tử Vi Tuổi 1956 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

    Tử Vi Tuổi Bính Thân 1956 Năm 2021 - Nam Mạng


    (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

    Quý Anh sinh năm 1956 tuổi Bính Thân xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

    Bính Thân 66 tuổi - Dương Nam

    Mạng Lửa chân núi

    Con nhà: Xích Đế

    Sao Chiếu Mạng: Thủy diệu


    Sao Thủy diệu sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

    Sao Thủy Diệu (Thủy tinh) : Phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.

    Sao Thủy Diệu sao Thủy Tinh, là sao Phúc Lộc tinh. Nữ giới mang mệnh Mộc sẽ rất vui mừng , đi làm ăn xa có lợi về tiền bạc .

    Mỗi tháng hay vào tháng Kỵ tuổi là tháng 4 , 8 âm lịch, nên cúng giải hạn vào ngày 21 âm lịch, sao Thủy Diệu giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”. Thắp 7 ngọn đèn , lạy 7 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm Lễ lúc 21 đến 23 giờ .
    Xem tiếp…

    TỬ VI TUỔI ẤT MÙI 1955 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

    Xem Tử Vi Tuổi Ất Mùi 1955 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

     Tử Vi Tuổi 1955 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

     Tử Vi Tuổi Ất Mùi 1955 Năm 2021 - Nam Mạng


     (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

     Quý Anh sinh năm 1955 tuổi Ất Mùi xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

     Ất Mùi 67 tuổi - Âm Nam

     Mạng Vàng trong cát

     Con nhà: Bạch Đế

     Sao Chiếu Mạng: Thái bạch


     Sao Thái bạch là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

     Sao Thái Bạch (Kim tinh) : Triều dương tinh, sao này xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, đề phòng quan sự. Xấu vào tháng năm âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm.

     Thái Bạch: Sao Kim Tinh : Lại rất vui cho những người mang mệnh Thuỷ mệnh Kim, vì có quý nhân giúp, nên gặp sao này đi làm ăn xa có tiền tài của cải, trong gia đạo thêm người. Đối với người có mệnh Hỏa hay mệnh Mộc và nữ mạng sẽ gặp bất lợi, đề phòng tiểu nhân mưu hại hay hao tài tốn của, nhất là ở tháng 5 âm lịch .

     Mỗi tháng vào ngày rằm (15 âm lịch) sao Thái Bạch giáng trần, khi cúng viết bài vị màu trắng như sau : “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân”. Có thể thay 2 chử Kim Đức bằng 2 chữ Thái Bạch cũng được. Làm lễ cúng lúc 19 – 21 giờ . Thắp 8 ngọn đèn , lạy 8 lạy về hướng chánh TÂY
     Xem tiếp…

     TỬ VI TUỔI GIÁP NGỌ 1954 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

     Xem Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ 1954 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

      Tử Vi Tuổi 1954 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

      Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ 1954 Năm 2021 - Nam Mạng


      (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

      Quý Anh sinh năm 1954 tuổi Giáp Ngọ xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

      Giáp Ngọ 68 tuổi - Dương Nam

      Mạng Vàng trong cát

      Con nhà: Bạch Đế

      Sao Chiếu Mạng: Thái dương


      Sao Thái dương là sao Tốt nên thường chiêu mộ được các cát tinh, có nhiều may mắn trong năm

      Sao Thái Dương : Thái dương tinh (măt trời) tốt vào tháng sáu, tháng mười, nhưng không hợp nữ giới. Chủ về an khang thịnh vượng, nam giới gặp nhiều tin vui, tài lộc còn nữ giới lại thường gặp tai ách.

      Sao Thái Dương là tinh quân Tốt nhất trong các Sao Hạn như Rồng lên mây, chiếu mệnh tháng 6, tháng 10, lộc đến túi đầy tiền vô. Mệnh ai chịu ảnh hưởng của sao này, đi làm ăn xa gặp nhiều may mắn, tài lộc hưng vượng, phát đạt.

      Mỗi tháng cúng ngày 27 âm lịch, khi cúng phải có bài vị màu vàng, được viết như sau : “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”. Thắp 12 ngọn đèn, lạy 12 lạy về hướng ĐÔNG mà cúng. Làm lễ lúc 21 tới 23 giờ.
      Xem tiếp…

      TỬ VI TUỔI QUÝ TỴ 1953 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

      Xem Tử Vi Tuổi Quý Tỵ 1953 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

       Tử Vi Tuổi 1953 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

       Tử Vi Tuổi Quý Tỵ 1953 Năm 2021 - Nam Mạng


       (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

       Quý Anh sinh năm 1953 tuổi Quý Tỵ xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

       Quý Tỵ 69 tuổi - Âm Nam

       Mạng Nước giữa dòng

       Con nhà: Hắc Đế

       Sao Chiếu Mạng: Vân hớn


       Sao Vân hớn sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

       Sao Vân Hớn, hoặc Văn Hán (Hỏa tinh) : Tai tinh, chủ về tật ách, xấu vào tháng hai và tháng tám âm lịch. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.

       Sao Vân Hớn tức Hỏa Dực Tinh. Một hung tinh, đến năm hạn gặp sao này Nữ giới sinh sản khó, vào tháng 2, tháng 8 xấu, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên, khó nuôi súc vật.

       Mỗi tháng hoặc tháng 4 và 5 âm lịch cúng ngày 29 âm lịch, viết bài vị màu đỏ : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”. Thắp 15 ngọn đèn day về hướng Chánh ĐÔNG mà cúng. Lạy 15 lạy. Cúng lúc 21 đến 23 giờ.
       Xem tiếp…

       TỬ VI TUỔI NHÂM THÌN 1952 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

       Xem Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn 1952 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

        Tử Vi Tuổi 1952 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

        Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn 1952 Năm 2021 - Nam Mạng


        (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

        Quý sinh năm 1952 tuổi Nhâm Thìn xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

        Nhâm Thìn 70 tuổi - Dương Nam

        Mạng Nước giữa dòng

        Con nhà: Hắc Đế

        Sao Chiếu Mạng: Kế đô


        Sao Kế đô là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

        Sao Kế Đô : Hung tinh, kỵ tháng ba và tháng chín nhất là nữ giới. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về.

        Sao này kỵ nhất nữ giới, nhớ cúng giải hạn mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 3, 9 âm lịch nên cúng giải vào ngày 18 âm lịch ngày sao Kế Đô giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu vàng như sau : “Địa cung Thần Vỉ Kế Đô tinh quân”, thắp 21 ngọn đèn, lạy 21 lạy về hướng Tây .

        Cách Khấn : Cung thỉnh Thiên Đình Bắc vỉ cung Đại Thánh Thần vỉ Kế đô Tinh quân vị tiền. Cúng lễ vào lúc 21 đến 23 giờ.
        Xem tiếp…

        TỬ VI TUỔI TÂN MÃO 1951 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

        Xem Tử Vi Tuổi Tân Mão 1951 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

         Tử Vi Tuổi 1951 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

         Tử Vi Tuổi Tân Mão 1951 Năm 2021 - Nam Mạng


         (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

         Quý Ông sinh năm 1951 tuổi Tân Mão xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

         Tân Mão 71 tuổi - Âm Nam

         Mạng Cây tùng bách

         Con nhà: Thanh Đế

         Sao Chiếu Mạng: Thái âm


         Sao Thái âm là sao Tốt nên thường chiêu mộ được các cát tinh, có nhiều may mắn trong năm

         Sao Thái Âm : Chủ dương tinh (mặt trăng), tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Nữ có bệnh tật, không nên sinh đẻ̉ e có nguy hiểm. Chủ về danh lợi, hỉ sự.

         Sao Thái Âm vốn là một Phú Tinh thế nên nếu quý Anh, Chị gặp sao chủ là sao Thái Âm chiếu mệnh năm nay thì công việc làm ăn sẽ vô cùng thuận lợi, có thể nói là đủ đầy và toại nguyện

         Hàng tháng vào lúc 19 tới 21 giờ tối vào ngày 26 âm lịch, dùng 07 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật, cúng day mặt về hướng Tây vái lạy 7 lạy mà khấn vái. Khi cúng phải có bài vị màu vàng, được viết như sau :”Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”. Hạp tháng 9 âl – Kỵ tháng 11 âl.
         Xem tiếp…

         TỬ VI TUỔI CANH DẦN 1950 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

         Xem Tử Vi Tuổi Canh Dần 1950 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

          Tử Vi Tuổi 1950 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

          Tử Vi Tuổi Canh Dần 1950 Năm 2021 - Nam Mạng


          (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

          Quý Ông sinh năm 1950 tuổi Canh Dần xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

          Canh Dần 72 tuổi - Dương Nam

          Mạng Cây tùng bách

          Con nhà: Thanh Đế

          Sao Chiếu Mạng: Mộc đức


          Sao Mộc đức là sao Tốt nên thường chiêu mộ được các cát tinh, có nhiều may mắn trong năm

          Sao Mộc Đức (Mộc tinh) : Triều ngươn tinh, chủ về hôn sự, nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt. Tốt vào tháng mười và tháng chạp âm lịch.

          Sao Mộc Đức tức sao Mộc Tinh. Mỗi tháng cúng ngày 25 âm lịch, sao Mộc Đức giáng trần. Khi cúng có bài vị màu vàng (hoặc xanh) được viết như sau : “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”. Lúc cúng thắp 20 ngọn đèn, đặt bàn day mặt về hướng chánh Đông lạy 20 lạy. Cúng lễ lúc 19 -21 giờ.

          Mỗi tháng cúng ngày 25 âm lịch, sao Mộc Đức giáng trần. Khi cúng có bài vị màu vàng (hoặc xanh) được viết như sau : “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”. Lúc cúng thắp 20 ngọn đèn, đặt bàn day mặt về hướng chánh Đông lạy 20 lạy. Cúng lễ lúc 19 -21 giờ.
          Xem tiếp…

          TỬ VI TUỔI KỶ SỬU 1949 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

          Xem Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu 1949 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

           Tử Vi Tuổi 1949 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

           Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu 1949 Năm 2021 - Nam Mạng


           (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

           Quý Ông sinh năm 1949 tuổi Kỷ Sửu xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

           Kỷ Sửu 73 tuổi - Âm Nam

           Mạng Lửa trong chảo

           Con nhà: Xích Đế

           Sao Chiếu Mạng: La hầu


           Sao La hầu là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

           Sao La Hầu : Khẩu thiệt tinh, chủ về ăn nói thị phi, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Nam rất kỵ, nữ cũng bi ai chẳng kém. Kỵ tháng giêng, tháng bảy.

           Sao La Hầu là khẩu thiệt tinh : sao này ảnh hưởng nặng cho nam giới về tai tiếng, thị phi, kiện thưa, bệnh tật tai nạn. Mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 7 âm lịch nên cúng giải vào ngày 08 âm lịch, là sao La Hầu giáng trần.

           Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”. Thắp 9 ngọn đèn lạy 9 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm lễ lúc 21 đến 23 giờ
           Xem tiếp…

           TỬ VI TUỔI MẬU TÝ 1948 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

           Xem Tử Vi Tuổi Mậu Tý 1948 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

            Tử Vi Tuổi 1948 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

            Tử Vi Tuổi Mậu Tý 1948 Năm 2021 - Nam Mạng


            (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

            Quý Ông sinh năm 1948 tuổi Mậu Tý xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

            Mậu Tý 74 tuổi - Dương Nam

            Mạng Lửa trong chảo

            Con nhà: Xích Đế

            Sao Chiếu Mạng: Thổ tú


            Sao Thổ tú sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

            Sao Thổ Tú (Thổ tinh) : Ách Tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. Xấu tháng tư, tháng tám âm lịch.

            Sao Thổ Tú tức sao Thổ Tinh. Khắc kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, trong nhà nhiều chuyện thị phi, chiêm bao quái lạ, không nuôi được súc vật, chẳng nên đi xa và đêm vắng.

            Mỗi tháng cúng ngày 19 âm lịch, lúc 21 giờ, dùng 5 ngọn đèn , hương hoa, trà quả làm phẩm vật day về hướng TÂY mà khấn vái . Lạy 5 lạy . Bài vị viết như sau :”Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân”.
            Xem tiếp…

            TỬ VI TUỔI ĐINH HỢI 1947 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

            Xem Tử Vi Tuổi Đinh Hợi 1947 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

             Tử Vi Tuổi 1947 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

             Tử Vi Tuổi Đinh Hợi 1947 Năm 2021 - Nam Mạng


             (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

             Quý Ông sinh năm 1947 tuổi Đinh Hợi xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

             Đinh Hợi 75 tuổi - Âm Nam

             Mạng Đât trên mái nhà

             Con nhà: Huỳnh Đế

             Sao Chiếu Mạng: Thủy diệu


             Sao Thủy diệu sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

             Sao Thủy Diệu (Thủy tinh) : Phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.

             Sao Thủy Diệu sao Thủy Tinh, là sao Phúc Lộc tinh. Nữ giới mang mệnh Mộc sẽ rất vui mừng , đi làm ăn xa có lợi về tiền bạc .

             Mỗi tháng hay vào tháng Kỵ tuổi là tháng 4 , 8 âm lịch, nên cúng giải hạn vào ngày 21 âm lịch, sao Thủy Diệu giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”. Thắp 7 ngọn đèn , lạy 7 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm Lễ lúc 21 đến 23 giờ .
             Xem tiếp…

             TỬ VI TUỔI BÍNH TUẤT 1946 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

             Xem Tử Vi Tuổi Bính Tuất 1946 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

              Tử Vi Tuổi 1946 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

              Tử Vi Tuổi Bính Tuất 1946 Năm 2021 - Nam Mạng


              (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

              Quý Ông sinh năm 1946 tuổi Bính Tuất xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

              Bính Tuất 76 tuổi - Dương Nam

              Mạng Đât trên mái nhà

              Con nhà: Huỳnh Đế

              Sao Chiếu Mạng: Thái bạch


              Sao Thái bạch là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

              Sao Thái Bạch (Kim tinh) : Triều dương tinh, sao này xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, đề phòng quan sự. Xấu vào tháng năm âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm.

              Thái Bạch: Sao Kim Tinh : Lại rất vui cho những người mang mệnh Thuỷ mệnh Kim, vì có quý nhân giúp, nên gặp sao này đi làm ăn xa có tiền tài của cải, trong gia đạo thêm người. Đối với người có mệnh Hỏa hay mệnh Mộc và nữ mạng sẽ gặp bất lợi, đề phòng tiểu nhân mưu hại hay hao tài tốn của, nhất là ở tháng 5 âm lịch .

              Mỗi tháng vào ngày rằm (15 âm lịch) sao Thái Bạch giáng trần, khi cúng viết bài vị màu trắng như sau : “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân”. Có thể thay 2 chử Kim Đức bằng 2 chữ Thái Bạch cũng được. Làm lễ cúng lúc 19 – 21 giờ . Thắp 8 ngọn đèn , lạy 8 lạy về hướng chánh TÂY
              Xem tiếp…

              TỬ VI TUỔI ẤT DẬU 1945 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

              Xem Tử Vi Tuổi Ất Dậu 1945 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

               Tử Vi Tuổi 1945 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

               Tử Vi Tuổi Ất Dậu 1945 Năm 2021 - Nam Mạng


               (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

               Quý Ông sinh năm 1945 tuổi Ất Dậu xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

               Ất Dậu 77 tuổi - Âm Nam

               Mạng Nước trong khe

               Con nhà: Hắc Đế

               Sao Chiếu Mạng: Thái dương


               Sao Thái dương là sao Tốt nên thường chiêu mộ được các cát tinh, có nhiều may mắn trong năm

               Sao Thái Dương : Thái dương tinh (măt trời) tốt vào tháng sáu, tháng mười, nhưng không hợp nữ giới. Chủ về an khang thịnh vượng, nam giới gặp nhiều tin vui, tài lộc còn nữ giới lại thường gặp tai ách.

               Sao Thái Dương là tinh quân Tốt nhất trong các Sao Hạn như Rồng lên mây, chiếu mệnh tháng 6, tháng 10, lộc đến túi đầy tiền vô. Mệnh ai chịu ảnh hưởng của sao này, đi làm ăn xa gặp nhiều may mắn, tài lộc hưng vượng, phát đạt.

               Mỗi tháng cúng ngày 27 âm lịch, khi cúng phải có bài vị màu vàng, được viết như sau : “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”. Thắp 12 ngọn đèn, lạy 12 lạy về hướng ĐÔNG mà cúng. Làm lễ lúc 21 tới 23 giờ.
               Xem tiếp…

               TỬ VI TUỔI GIÁP THÂN 1944 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

               Xem Tử Vi Tuổi Giáp Thân 1944 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

                Tử Vi Tuổi 1944 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

                Tử Vi Tuổi Giáp Thân 1944 Năm 2021 - Nam Mạng


                (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

                Quý Ông sinh năm 1944 tuổi Giáp Thân xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

                Giáp Thân 78 tuổi - Dương Nam

                Mạng Nước trong khe

                Con nhà: Hắc Đế

                Sao Chiếu Mạng: Vân hớn


                Sao Vân hớn sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

                Sao Vân Hớn, hoặc Văn Hán (Hỏa tinh) : Tai tinh, chủ về tật ách, xấu vào tháng hai và tháng tám âm lịch. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.

                Sao Vân Hớn tức Hỏa Dực Tinh. Một hung tinh, đến năm hạn gặp sao này Nữ giới sinh sản khó, vào tháng 2, tháng 8 xấu, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên, khó nuôi súc vật.

                Mỗi tháng hoặc tháng 4 và 5 âm lịch cúng ngày 29 âm lịch, viết bài vị màu đỏ : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”. Thắp 15 ngọn đèn day về hướng Chánh ĐÔNG mà cúng. Lạy 15 lạy. Cúng lúc 21 đến 23 giờ.
                Xem tiếp…

                TỬ VI TUỔI QUÝ MÙI 1943 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

                Xem Tử Vi Tuổi Quý Mùi 1943 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

                 Tử Vi Tuổi 1943 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

                 Tử Vi Tuổi Quý Mùi 1943 Năm 2021 - Nam Mạng


                 (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

                 Quý Ông sinh năm 1943 tuổi Quý Mùi xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

                 Quý Mùi 79 tuổi - Âm Nam

                 Mạng Cây dương liễu

                 Con nhà: Thanh Đế

                 Sao Chiếu Mạng: Kế đô


                 Sao Kế đô là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

                 Sao Kế Đô : Hung tinh, kỵ tháng ba và tháng chín nhất là nữ giới. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về.

                 Sao này kỵ nhất nữ giới, nhớ cúng giải hạn mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 3, 9 âm lịch nên cúng giải vào ngày 18 âm lịch ngày sao Kế Đô giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu vàng như sau : “Địa cung Thần Vỉ Kế Đô tinh quân”, thắp 21 ngọn đèn, lạy 21 lạy về hướng Tây .

                 Cách Khấn : Cung thỉnh Thiên Đình Bắc vỉ cung Đại Thánh Thần vỉ Kế đô Tinh quân vị tiền. Cúng lễ vào lúc 21 đến 23 giờ.
                 Xem tiếp…

                 TỬ VI TUỔI NHÂM NGỌ 1942 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

                 Xem Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ 1942 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

                  Tử Vi Tuổi 1942 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

                  Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ 1942 Năm 2021 - Nam Mạng


                  (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

                  Quý Ông sinh năm 1942 tuổi Nhâm Ngọ xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

                  Nhâm Ngọ 80 tuổi - Dương Nam

                  Mạng Cây dương liễu

                  Con nhà: Thanh Đế

                  Sao Chiếu Mạng: Thái âm


                  Sao Thái âm là sao Tốt nên thường chiêu mộ được các cát tinh, có nhiều may mắn trong năm

                  Sao Thái Âm : Chủ dương tinh (mặt trăng), tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Nữ có bệnh tật, không nên sinh đẻ̉ e có nguy hiểm. Chủ về danh lợi, hỉ sự.

                  Sao Thái Âm vốn là một Phú Tinh thế nên nếu quý Anh, Chị gặp sao chủ là sao Thái Âm chiếu mệnh năm nay thì công việc làm ăn sẽ vô cùng thuận lợi, có thể nói là đủ đầy và toại nguyện

                  Hàng tháng vào lúc 19 tới 21 giờ tối vào ngày 26 âm lịch, dùng 07 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật, cúng day mặt về hướng Tây vái lạy 7 lạy mà khấn vái. Khi cúng phải có bài vị màu vàng, được viết như sau :”Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”. Hạp tháng 9 âl – Kỵ tháng 11 âl.
                  Xem tiếp…

                  TỬ VI TUỔI TÂN TỴ 1941 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

                  Xem Tử Vi Tuổi Tân Tỵ 1941 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

                   Tử Vi Tuổi 1941 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

                   Tử Vi Tuổi Tân Tỵ 1941 Năm 2021 - Nam Mạng


                   (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

                   Quý Ông sinh năm 1941 tuổi Tân Tỵ xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

                   Tân Tỵ 81 tuổi - Âm Nam

                   Mạng Bạch kim Trắng

                   Con nhà: Bạch Đế

                   Sao Chiếu Mạng: Mộc đức


                   Sao Mộc đức là sao Tốt nên thường chiêu mộ được các cát tinh, có nhiều may mắn trong năm

                   Sao Mộc Đức (Mộc tinh) : Triều ngươn tinh, chủ về hôn sự, nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt. Tốt vào tháng mười và tháng chạp âm lịch.

                   Sao Mộc Đức tức sao Mộc Tinh. Mỗi tháng cúng ngày 25 âm lịch, sao Mộc Đức giáng trần. Khi cúng có bài vị màu vàng (hoặc xanh) được viết như sau : “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”. Lúc cúng thắp 20 ngọn đèn, đặt bàn day mặt về hướng chánh Đông lạy 20 lạy. Cúng lễ lúc 19 -21 giờ.

                   Mỗi tháng cúng ngày 25 âm lịch, sao Mộc Đức giáng trần. Khi cúng có bài vị màu vàng (hoặc xanh) được viết như sau : “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”. Lúc cúng thắp 20 ngọn đèn, đặt bàn day mặt về hướng chánh Đông lạy 20 lạy. Cúng lễ lúc 19 -21 giờ.
                   Xem tiếp…

                   TỬ VI TUỔI CANH THÌN 1940 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

                   Xem Tử Vi Tuổi Canh Thìn 1940 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

                    Tử Vi Tuổi 1940 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

                    Tử Vi Tuổi Canh Thìn 1940 Năm 2021 - Nam Mạng


                    (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

                    Quý Ông sinh năm 1940 tuổi Canh Thìn xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

                    Canh Thìn 82 tuổi - Dương Nam

                    Mạng Bạch kim Trắng

                    Con nhà: Bạch Đế

                    Sao Chiếu Mạng: La hầu


                    Sao La hầu là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

                    Sao La Hầu : Khẩu thiệt tinh, chủ về ăn nói thị phi, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Nam rất kỵ, nữ cũng bi ai chẳng kém. Kỵ tháng giêng, tháng bảy.

                    Sao La Hầu là khẩu thiệt tinh : sao này ảnh hưởng nặng cho nam giới về tai tiếng, thị phi, kiện thưa, bệnh tật tai nạn. Mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 7 âm lịch nên cúng giải vào ngày 08 âm lịch, là sao La Hầu giáng trần.

                    Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”. Thắp 9 ngọn đèn lạy 9 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm lễ lúc 21 đến 23 giờ
                    Xem tiếp…

                    TỬ VI TUỔI KỶ MÃO 1939 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

                    Xem Tử Vi Tuổi Kỷ Mão 1939 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

                     Tử Vi Tuổi 1939 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

                     Tử Vi Tuổi Kỷ Mão 1939 Năm 2021 - Nam Mạng


                     (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

                     Quý Ông sinh năm 1939 tuổi Kỷ Mão xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

                     Kỷ Mão 83 tuổi - Âm Nam

                     Mạng Đât đắp thành

                     Con nhà: Huỳnh Đế

                     Sao Chiếu Mạng: Thổ tú


                     Sao Thổ tú sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

                     Sao Thổ Tú (Thổ tinh) : Ách Tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. Xấu tháng tư, tháng tám âm lịch.

                     Sao Thổ Tú tức sao Thổ Tinh. Khắc kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, trong nhà nhiều chuyện thị phi, chiêm bao quái lạ, không nuôi được súc vật, chẳng nên đi xa và đêm vắng.

                     Mỗi tháng cúng ngày 19 âm lịch, lúc 21 giờ, dùng 5 ngọn đèn , hương hoa, trà quả làm phẩm vật day về hướng TÂY mà khấn vái . Lạy 5 lạy . Bài vị viết như sau :”Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân”.
                     Xem tiếp…

                     QUẢNG CÁO

                     SỬA NHÀ

                     Báo giá sửa chữa nhà

                     CHỐNG THẤM

                     Báo giá chống thấm

                     SƠN NHÀ

                     Báo giá sơn nhà

                     TRẦN THẠCH CAO

                     Báo giá thạch cao

                     LÀM NHÀ XƯỞNG

                     Báo giá làm nhà xưởng

                     MÁI TÔN

                     Báo giá làm mái tôn

                     NHÔM KÍNH

                     Báo giá làm nhôm kính

                     RÈM CỬA

                     Báo giá rèm cửa

                     GIẤY DÁN TƯỜNG

                     Báo giá giấy dán tường

                     SỬA MÁY LẠNH

                     Báo giá sửa máy lạnh

                     CHUYỂN NHÀ GIÁ RẺ

                     Báo giá chuyển nhà

                     DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ GIÁ RẺ

                     Giới thiệu chuyển nhà

                     BÁNH CUỐN CHẢ GIÒ

                     Bánh cuốn chả giò ngon

                     MẬT MÍA

                     Bán mật mía tphcm

                     BÀI VIẾT THEO NĂM


                     Blogger Trần Tứ Liêm