TỬ VI TUỔI KỶ TỴ 1989 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

Xem Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

  Tử Vi Tuổi 1989 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

  Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Năm 2021 - Nam Mạng


  (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

  Quý Anh sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

  Kỷ Tỵ 33 tuổi - Âm Nam

  Mạng Gỗ trong rừng

  Con nhà: Thanh Đế

  Sao Chiếu Mạng: Vân hớn


  Sao Vân hớn sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

  Sao Vân Hớn, hoặc Văn Hán (Hỏa tinh) : Tai tinh, chủ về tật ách, xấu vào tháng hai và tháng tám âm lịch. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.

  Sao Vân Hớn tức Hỏa Dực Tinh. Một hung tinh, đến năm hạn gặp sao này Nữ giới sinh sản khó, vào tháng 2, tháng 8 xấu, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên, khó nuôi súc vật.

  Mỗi tháng hoặc tháng 4 và 5 âm lịch cúng ngày 29 âm lịch, viết bài vị màu đỏ : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”. Thắp 15 ngọn đèn day về hướng Chánh ĐÔNG mà cúng. Lạy 15 lạy. Cúng lúc 21 đến 23 giờ.
  Xem tiếp…

  TỬ VI TUỔI MẬU THÌN 1988 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

  Xem Tử Vi Tuổi Mậu Thìn 1988 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

   Tử Vi Tuổi 1988 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

   Tử Vi Tuổi Mậu Thìn 1988 Năm 2021 - Nam Mạng


   (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

   Quý Anh sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

   Mậu Thìn 34 tuổi - Dương Nam

   Mạng Gỗ trong rừng

   Con nhà: Thanh Đế

   Sao Chiếu Mạng: Kế đô


   Sao Kế đô là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

   Sao Kế Đô : Hung tinh, kỵ tháng ba và tháng chín nhất là nữ giới. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về.

   Sao này kỵ nhất nữ giới, nhớ cúng giải hạn mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 3, 9 âm lịch nên cúng giải vào ngày 18 âm lịch ngày sao Kế Đô giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu vàng như sau : “Địa cung Thần Vỉ Kế Đô tinh quân”, thắp 21 ngọn đèn, lạy 21 lạy về hướng Tây .

   Cách Khấn : Cung thỉnh Thiên Đình Bắc vỉ cung Đại Thánh Thần vỉ Kế đô Tinh quân vị tiền. Cúng lễ vào lúc 21 đến 23 giờ.
   Xem tiếp…

   TỬ VI TUỔI ĐINH MÃO 1987 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

   Xem Tử Vi Tuổi Đinh Mão 1987 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

    Tử Vi Tuổi 1987 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

    Tử Vi Tuổi Đinh Mão 1987 Năm 2021 - Nam Mạng


    (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

    Quý Anh sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

    Đinh Mão 35 tuổi - Âm Nam

    Mạng Lửa Trong lò

    Con nhà: Xích Đế

    Sao Chiếu Mạng: Thái âm


    Sao Thái âm là sao Tốt nên thường chiêu mộ được các cát tinh, có nhiều may mắn trong năm

    Sao Thái Âm : Chủ dương tinh (mặt trăng), tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Nữ có bệnh tật, không nên sinh đẻ̉ e có nguy hiểm. Chủ về danh lợi, hỉ sự.

    Sao Thái Âm vốn là một Phú Tinh thế nên nếu quý Anh, Chị gặp sao chủ là sao Thái Âm chiếu mệnh năm nay thì công việc làm ăn sẽ vô cùng thuận lợi, có thể nói là đủ đầy và toại nguyện

    Hàng tháng vào lúc 19 tới 21 giờ tối vào ngày 26 âm lịch, dùng 07 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật, cúng day mặt về hướng Tây vái lạy 7 lạy mà khấn vái. Khi cúng phải có bài vị màu vàng, được viết như sau :”Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”. Hạp tháng 9 âl – Kỵ tháng 11 âl.
    Xem tiếp…

    TỬ VI TUỔI BÍNH DẦN 1986 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

    Xem Tử Vi Tuổi Bính Dần 1986 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

     Tử Vi Tuổi 1986 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

     Tử Vi Tuổi Bính Dần 1986 Năm 2021 - Nam Mạng


     (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

     Quý Anh sinh năm 1986 tuổi Bính Dần xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

     Bính Dần 36 tuổi - Dương Nam

     Mạng Lửa Trong lò

     Con nhà: Xích Đế

     Sao Chiếu Mạng: Mộc đức


     Sao Mộc đức là sao Tốt nên thường chiêu mộ được các cát tinh, có nhiều may mắn trong năm

     Sao Mộc Đức (Mộc tinh) : Triều ngươn tinh, chủ về hôn sự, nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt. Tốt vào tháng mười và tháng chạp âm lịch.

     Sao Mộc Đức tức sao Mộc Tinh. Mỗi tháng cúng ngày 25 âm lịch, sao Mộc Đức giáng trần. Khi cúng có bài vị màu vàng (hoặc xanh) được viết như sau : “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”. Lúc cúng thắp 20 ngọn đèn, đặt bàn day mặt về hướng chánh Đông lạy 20 lạy. Cúng lễ lúc 19 -21 giờ.

     Mỗi tháng cúng ngày 25 âm lịch, sao Mộc Đức giáng trần. Khi cúng có bài vị màu vàng (hoặc xanh) được viết như sau : “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”. Lúc cúng thắp 20 ngọn đèn, đặt bàn day mặt về hướng chánh Đông lạy 20 lạy. Cúng lễ lúc 19 -21 giờ.
     Xem tiếp…

     TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

     Xem Tử Vi Tuổi Ất Sửu 1985 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

      Tử Vi Tuổi 1985 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

      Tử Vi Tuổi Ất Sửu 1985 Năm 2021 - Nam Mạng


      (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

      Quý Anh sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

      Ất Sửu 37 tuổi - Âm Nam

      Mạng Vàng trong biển

      Con nhà: Bạch Đế

      Sao Chiếu Mạng: La hầu


      Sao La hầu là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

      Sao La Hầu : Khẩu thiệt tinh, chủ về ăn nói thị phi, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Nam rất kỵ, nữ cũng bi ai chẳng kém. Kỵ tháng giêng, tháng bảy.

      Sao La Hầu là khẩu thiệt tinh : sao này ảnh hưởng nặng cho nam giới về tai tiếng, thị phi, kiện thưa, bệnh tật tai nạn. Mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 7 âm lịch nên cúng giải vào ngày 08 âm lịch, là sao La Hầu giáng trần.

      Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”. Thắp 9 ngọn đèn lạy 9 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm lễ lúc 21 đến 23 giờ
      Xem tiếp…

      TỬ VI TUỔI GIÁP TÝ 1984 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

      Xem Tử Vi Tuổi Giáp Tý 1984 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

       Tử Vi Tuổi 1984 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

       Tử Vi Tuổi Giáp Tý 1984 Năm 2021 - Nam Mạng


       (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

       Quý Anh sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

       Giáp Tý 38 tuổi - Dương Nam

       Mạng Vàng trong biển

       Con nhà: Bạch Đế

       Sao Chiếu Mạng: Thổ tú


       Sao Thổ tú sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

       Sao Thổ Tú (Thổ tinh) : Ách Tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. Xấu tháng tư, tháng tám âm lịch.

       Sao Thổ Tú tức sao Thổ Tinh. Khắc kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, trong nhà nhiều chuyện thị phi, chiêm bao quái lạ, không nuôi được súc vật, chẳng nên đi xa và đêm vắng.

       Mỗi tháng cúng ngày 19 âm lịch, lúc 21 giờ, dùng 5 ngọn đèn , hương hoa, trà quả làm phẩm vật day về hướng TÂY mà khấn vái . Lạy 5 lạy . Bài vị viết như sau :”Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân”.
       Xem tiếp…

       TỬ VI TUỔI QUÝ HỢI 1983 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

       Xem Tử Vi Tuổi Quý Hợi 1983 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

        Tử Vi Tuổi 1983 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

        Tử Vi Tuổi Quý Hợi 1983 Năm 2021 - Nam Mạng


        (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

        Quý Anh sinh năm 1983 tuổi Quý Hợi xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

        Quý Hợi 39 tuổi - Âm Nam

        Mạng Nước giữa biển

        Con nhà: Hắc Đế

        Sao Chiếu Mạng: Thủy diệu


        Sao Thủy diệu sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

        Sao Thủy Diệu (Thủy tinh) : Phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.

        Sao Thủy Diệu sao Thủy Tinh, là sao Phúc Lộc tinh. Nữ giới mang mệnh Mộc sẽ rất vui mừng , đi làm ăn xa có lợi về tiền bạc .

        Mỗi tháng hay vào tháng Kỵ tuổi là tháng 4 , 8 âm lịch, nên cúng giải hạn vào ngày 21 âm lịch, sao Thủy Diệu giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”. Thắp 7 ngọn đèn , lạy 7 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm Lễ lúc 21 đến 23 giờ .
        Xem tiếp…

        TỬ VI TUỔI NHÂM TUẤT 1982 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

        Xem Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất 1982 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

         Tử Vi Tuổi 1982 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

         Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất 1982 Năm 2021 - Nam Mạng


         (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

         Quý Anh sinh năm 1982 tuổi Nhâm Tuất xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

         Nhâm Tuất 40 tuổi - Dương Nam

         Mạng Nước giữa biển

         Con nhà: Hắc Đế

         Sao Chiếu Mạng: Thái bạch


         Sao Thái bạch là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

         Sao Thái Bạch (Kim tinh) : Triều dương tinh, sao này xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, đề phòng quan sự. Xấu vào tháng năm âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm.

         Thái Bạch: Sao Kim Tinh : Lại rất vui cho những người mang mệnh Thuỷ mệnh Kim, vì có quý nhân giúp, nên gặp sao này đi làm ăn xa có tiền tài của cải, trong gia đạo thêm người. Đối với người có mệnh Hỏa hay mệnh Mộc và nữ mạng sẽ gặp bất lợi, đề phòng tiểu nhân mưu hại hay hao tài tốn của, nhất là ở tháng 5 âm lịch .

         Mỗi tháng vào ngày rằm (15 âm lịch) sao Thái Bạch giáng trần, khi cúng viết bài vị màu trắng như sau : “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân”. Có thể thay 2 chử Kim Đức bằng 2 chữ Thái Bạch cũng được. Làm lễ cúng lúc 19 – 21 giờ . Thắp 8 ngọn đèn , lạy 8 lạy về hướng chánh TÂY
         Xem tiếp…

         TỬ VI TUỔI TÂN DẬU 1981 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

         Xem Tử Vi Tuổi Tân Dậu 1981 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

          Tử Vi Tuổi 1981 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

          Tử Vi Tuổi Tân Dậu 1981 Năm 2021 - Nam Mạng


          (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

          Quý Anh sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

          Tân Dậu 41 tuổi - Âm Nam

          Mạng Gỗ thạch lựu

          Con nhà: Thanh Đế

          Sao Chiếu Mạng: Thái dương


          Sao Thái dương là sao Tốt nên thường chiêu mộ được các cát tinh, có nhiều may mắn trong năm

          Sao Thái Dương : Thái dương tinh (măt trời) tốt vào tháng sáu, tháng mười, nhưng không hợp nữ giới. Chủ về an khang thịnh vượng, nam giới gặp nhiều tin vui, tài lộc còn nữ giới lại thường gặp tai ách.

          Sao Thái Dương là tinh quân Tốt nhất trong các Sao Hạn như Rồng lên mây, chiếu mệnh tháng 6, tháng 10, lộc đến túi đầy tiền vô. Mệnh ai chịu ảnh hưởng của sao này, đi làm ăn xa gặp nhiều may mắn, tài lộc hưng vượng, phát đạt.

          Mỗi tháng cúng ngày 27 âm lịch, khi cúng phải có bài vị màu vàng, được viết như sau : “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”. Thắp 12 ngọn đèn, lạy 12 lạy về hướng ĐÔNG mà cúng. Làm lễ lúc 21 tới 23 giờ.
          Xem tiếp…

          TỬ VI TUỔI CANH THÂN 1980 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

          Xem Tử Vi Tuổi Canh Thân 1980 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

           Tử Vi Tuổi 1980 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

           Tử Vi Tuổi Canh Thân 1980 Năm 2021 - Nam Mạng


           (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

           Quý Anh sinh năm 1980 tuổi Canh Thân xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

           Canh Thân 42 tuổi - Dương Nam

           Mạng Gỗ thạch lựu

           Con nhà: Thanh Đế

           Sao Chiếu Mạng: Vân hớn


           Sao Vân hớn sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

           Sao Vân Hớn, hoặc Văn Hán (Hỏa tinh) : Tai tinh, chủ về tật ách, xấu vào tháng hai và tháng tám âm lịch. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.

           Sao Vân Hớn tức Hỏa Dực Tinh. Một hung tinh, đến năm hạn gặp sao này Nữ giới sinh sản khó, vào tháng 2, tháng 8 xấu, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên, khó nuôi súc vật.

           Mỗi tháng hoặc tháng 4 và 5 âm lịch cúng ngày 29 âm lịch, viết bài vị màu đỏ : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”. Thắp 15 ngọn đèn day về hướng Chánh ĐÔNG mà cúng. Lạy 15 lạy. Cúng lúc 21 đến 23 giờ.
           Xem tiếp…

           TỬ VI TUỔI KỶ MÙI 1979 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

           Xem Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi 1979 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

            Tử Vi Tuổi 1979 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

            Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi 1979 Năm 2021 - Nam Mạng


            (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

            Quý Anh sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

            Kỷ Mùi 43 tuổi - Âm Nam

            Mạng Lửatrêntrời

            Con nhà: Xích Đế

            Sao Chiếu Mạng: Kế đô


            Sao Kế đô là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

            Sao Kế Đô : Hung tinh, kỵ tháng ba và tháng chín nhất là nữ giới. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về.

            Sao này kỵ nhất nữ giới, nhớ cúng giải hạn mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 3, 9 âm lịch nên cúng giải vào ngày 18 âm lịch ngày sao Kế Đô giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu vàng như sau : “Địa cung Thần Vỉ Kế Đô tinh quân”, thắp 21 ngọn đèn, lạy 21 lạy về hướng Tây .

            Cách Khấn : Cung thỉnh Thiên Đình Bắc vỉ cung Đại Thánh Thần vỉ Kế đô Tinh quân vị tiền. Cúng lễ vào lúc 21 đến 23 giờ.
            Xem tiếp…

            TỬ VI TUỔI MẬU NGỌ 1978 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

            Xem Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ 1978 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

             Tử Vi Tuổi 1978 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

             Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ 1978 Năm 2021 - Nam Mạng


             (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

             Quý Anh sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

             Mậu Ngọ 44 tuổi - Dương Nam

             Mạng Lửatrêntrời

             Con nhà: Xích Đế

             Sao Chiếu Mạng: Thái âm


             Sao Thái âm là sao Tốt nên thường chiêu mộ được các cát tinh, có nhiều may mắn trong năm

             Sao Thái Âm : Chủ dương tinh (mặt trăng), tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Nữ có bệnh tật, không nên sinh đẻ̉ e có nguy hiểm. Chủ về danh lợi, hỉ sự.

             Sao Thái Âm vốn là một Phú Tinh thế nên nếu quý Anh, Chị gặp sao chủ là sao Thái Âm chiếu mệnh năm nay thì công việc làm ăn sẽ vô cùng thuận lợi, có thể nói là đủ đầy và toại nguyện

             Hàng tháng vào lúc 19 tới 21 giờ tối vào ngày 26 âm lịch, dùng 07 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật, cúng day mặt về hướng Tây vái lạy 7 lạy mà khấn vái. Khi cúng phải có bài vị màu vàng, được viết như sau :”Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”. Hạp tháng 9 âl – Kỵ tháng 11 âl.
             Xem tiếp…

             TỬ VI TUỔI ĐINH TỴ 1977 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

             Xem Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ 1977 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

              Tử Vi Tuổi 1977 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

              Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ 1977 Năm 2021 - Nam Mạng


              (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

              Quý Anh sinh năm 1977 tuổi Đinh Tỵ xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

              Đinh Tỵ 45 tuổi - Âm Nam

              Mạng Đất trong cát

              Con nhà: Huỳnh Đế

              Sao Chiếu Mạng: Mộc đức


              Sao Mộc đức là sao Tốt nên thường chiêu mộ được các cát tinh, có nhiều may mắn trong năm

              Sao Mộc Đức (Mộc tinh) : Triều ngươn tinh, chủ về hôn sự, nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt. Tốt vào tháng mười và tháng chạp âm lịch.

              Sao Mộc Đức tức sao Mộc Tinh. Mỗi tháng cúng ngày 25 âm lịch, sao Mộc Đức giáng trần. Khi cúng có bài vị màu vàng (hoặc xanh) được viết như sau : “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”. Lúc cúng thắp 20 ngọn đèn, đặt bàn day mặt về hướng chánh Đông lạy 20 lạy. Cúng lễ lúc 19 -21 giờ.

              Mỗi tháng cúng ngày 25 âm lịch, sao Mộc Đức giáng trần. Khi cúng có bài vị màu vàng (hoặc xanh) được viết như sau : “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”. Lúc cúng thắp 20 ngọn đèn, đặt bàn day mặt về hướng chánh Đông lạy 20 lạy. Cúng lễ lúc 19 -21 giờ.
              Xem tiếp…

              TỬ VI TUỔI BÍNH THÌN 1976 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

              Xem Tử Vi Tuổi Bính Thìn 1976 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

               Tử Vi Tuổi 1976 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

               Tử Vi Tuổi Bính Thìn 1976 Năm 2021 - Nam Mạng


               (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

               Quý Anh sinh năm 1976 tuổi Bính Thìn xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

               Bính Thìn 46 tuổi - Dương Nam

               Mạng Đất trong cát

               Con nhà: Huỳnh Đế

               Sao Chiếu Mạng: La hầu


               Sao La hầu là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

               Sao La Hầu : Khẩu thiệt tinh, chủ về ăn nói thị phi, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Nam rất kỵ, nữ cũng bi ai chẳng kém. Kỵ tháng giêng, tháng bảy.

               Sao La Hầu là khẩu thiệt tinh : sao này ảnh hưởng nặng cho nam giới về tai tiếng, thị phi, kiện thưa, bệnh tật tai nạn. Mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 7 âm lịch nên cúng giải vào ngày 08 âm lịch, là sao La Hầu giáng trần.

               Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”. Thắp 9 ngọn đèn lạy 9 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm lễ lúc 21 đến 23 giờ
               Xem tiếp…

               TỬ VI TUỔI ẤT MÃO 1975 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

               Xem Tử Vi Tuổi Ất Mão 1975 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

                Tử Vi Tuổi 1975 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

                Tử Vi Tuổi Ất Mão 1975 Năm 2021 - Nam Mạng


                (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

                Quý Anh sinh năm 1975 tuổi Ất Mão xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

                Ất Mão 47 tuổi - Âm Nam

                Mạng Nước trong suối

                Con nhà: Hắc Đế

                Sao Chiếu Mạng: Thổ tú


                Sao Thổ tú sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

                Sao Thổ Tú (Thổ tinh) : Ách Tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. Xấu tháng tư, tháng tám âm lịch.

                Sao Thổ Tú tức sao Thổ Tinh. Khắc kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, trong nhà nhiều chuyện thị phi, chiêm bao quái lạ, không nuôi được súc vật, chẳng nên đi xa và đêm vắng.

                Mỗi tháng cúng ngày 19 âm lịch, lúc 21 giờ, dùng 5 ngọn đèn , hương hoa, trà quả làm phẩm vật day về hướng TÂY mà khấn vái . Lạy 5 lạy . Bài vị viết như sau :”Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân”.
                Xem tiếp…

                TỬ VI TUỔI GIÁP DẦN 1974 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

                Xem Tử Vi Tuổi Giáp Dần 1974 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

                 Tử Vi Tuổi 1974 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

                 Tử Vi Tuổi Giáp Dần 1974 Năm 2021 - Nam Mạng


                 (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

                 Quý Anh sinh năm 1974 tuổi Giáp Dần xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

                 Giáp Dần 48 tuổi - Dương Nam

                 Mạng Nước trong suối

                 Con nhà: Hắc Đế

                 Sao Chiếu Mạng: Thủy diệu


                 Sao Thủy diệu sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

                 Sao Thủy Diệu (Thủy tinh) : Phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.

                 Sao Thủy Diệu sao Thủy Tinh, là sao Phúc Lộc tinh. Nữ giới mang mệnh Mộc sẽ rất vui mừng , đi làm ăn xa có lợi về tiền bạc .

                 Mỗi tháng hay vào tháng Kỵ tuổi là tháng 4 , 8 âm lịch, nên cúng giải hạn vào ngày 21 âm lịch, sao Thủy Diệu giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”. Thắp 7 ngọn đèn , lạy 7 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm Lễ lúc 21 đến 23 giờ .
                 Xem tiếp…

                 TỬ VI TUỔI QUÝ SỬU 1973 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

                 Xem Tử Vi Tuổi Quý Sửu 1973 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

                  Tử Vi Tuổi 1973 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

                  Tử Vi Tuổi Quý Sửu 1973 Năm 2021 - Nam Mạng


                  (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

                  Quý Anh sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

                  Quý Sửu 49 tuổi - Âm Nam

                  Mạng Gỗ cây dâu

                  Con nhà: Thanh Đế

                  Sao Chiếu Mạng: Thái bạch


                  Sao Thái bạch là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

                  Sao Thái Bạch (Kim tinh) : Triều dương tinh, sao này xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, đề phòng quan sự. Xấu vào tháng năm âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm.

                  Thái Bạch: Sao Kim Tinh : Lại rất vui cho những người mang mệnh Thuỷ mệnh Kim, vì có quý nhân giúp, nên gặp sao này đi làm ăn xa có tiền tài của cải, trong gia đạo thêm người. Đối với người có mệnh Hỏa hay mệnh Mộc và nữ mạng sẽ gặp bất lợi, đề phòng tiểu nhân mưu hại hay hao tài tốn của, nhất là ở tháng 5 âm lịch .

                  Mỗi tháng vào ngày rằm (15 âm lịch) sao Thái Bạch giáng trần, khi cúng viết bài vị màu trắng như sau : “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân”. Có thể thay 2 chử Kim Đức bằng 2 chữ Thái Bạch cũng được. Làm lễ cúng lúc 19 – 21 giờ . Thắp 8 ngọn đèn , lạy 8 lạy về hướng chánh TÂY
                  Xem tiếp…

                  TỬ VI TUỔI NHÂM TÝ 1972 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

                  Xem Tử Vi Tuổi Nhâm Tý 1972 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

                   Tử Vi Tuổi 1972 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

                   Tử Vi Tuổi Nhâm Tý 1972 Năm 2021 - Nam Mạng


                   (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

                   Quý Anh sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

                   Nhâm Tý 50 tuổi - Dương Nam

                   Mạng Gỗ cây dâu

                   Con nhà: Thanh Đế

                   Sao Chiếu Mạng: Thái dương


                   Sao Thái dương là sao Tốt nên thường chiêu mộ được các cát tinh, có nhiều may mắn trong năm

                   Sao Thái Dương : Thái dương tinh (măt trời) tốt vào tháng sáu, tháng mười, nhưng không hợp nữ giới. Chủ về an khang thịnh vượng, nam giới gặp nhiều tin vui, tài lộc còn nữ giới lại thường gặp tai ách.

                   Sao Thái Dương là tinh quân Tốt nhất trong các Sao Hạn như Rồng lên mây, chiếu mệnh tháng 6, tháng 10, lộc đến túi đầy tiền vô. Mệnh ai chịu ảnh hưởng của sao này, đi làm ăn xa gặp nhiều may mắn, tài lộc hưng vượng, phát đạt.

                   Mỗi tháng cúng ngày 27 âm lịch, khi cúng phải có bài vị màu vàng, được viết như sau : “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”. Thắp 12 ngọn đèn, lạy 12 lạy về hướng ĐÔNG mà cúng. Làm lễ lúc 21 tới 23 giờ.
                   Xem tiếp…

                   TỬ VI TUỔI TÂN HỢI 1971 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

                   Xem Tử Vi Tuổi Tân Hợi 1971 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

                    Tử Vi Tuổi 1971 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

                    Tử Vi Tuổi Tân Hợi 1971 Năm 2021 - Nam Mạng


                    (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

                    Quý Anh sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

                    Tân Hợi 51 tuổi - Âm Nam

                    Mạng Vàng trang sức

                    Con nhà: Bạch Đế

                    Sao Chiếu Mạng: Vân hớn


                    Sao Vân hớn sao này Bình thường, có phần tốt củng có xấu

                    Sao Vân Hớn, hoặc Văn Hán (Hỏa tinh) : Tai tinh, chủ về tật ách, xấu vào tháng hai và tháng tám âm lịch. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.

                    Sao Vân Hớn tức Hỏa Dực Tinh. Một hung tinh, đến năm hạn gặp sao này Nữ giới sinh sản khó, vào tháng 2, tháng 8 xấu, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên, khó nuôi súc vật.

                    Mỗi tháng hoặc tháng 4 và 5 âm lịch cúng ngày 29 âm lịch, viết bài vị màu đỏ : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”. Thắp 15 ngọn đèn day về hướng Chánh ĐÔNG mà cúng. Lạy 15 lạy. Cúng lúc 21 đến 23 giờ.
                    Xem tiếp…

                    TỬ VI TUỔI CANH TUẤT 1970 NĂM 2021 ( Tân Sửu )

                    Xem Tử Vi Tuổi Canh Tuất 1970 Năm 2021 Nam Mạng, Nữ Mạng, được phân tích chi tiết dựa trên cơ sở sao chiếu hạn và một phần của khoa tử vi để xét đoán các vấn đề hạn tốt xấu. Công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình cảm hạnh phúc, sức khỏe bệnh tật và cuộc sống ...

                     Tử Vi Tuổi 1970 Năm 2021 Nam Mạng được trình bày trước, Nữ mạng được trình bày ở phía sau.

                     Tử Vi Tuổi Canh Tuất 1970 Năm 2021 - Nam Mạng


                     (Nữ Mạng vui lòng xem bên dưới)

                     Quý Anh sinh năm 1970 tuổi Canh Tuất xét trên góc độ tử vi năm 2021 như sau:

                     Canh Tuất 52 tuổi - Dương Nam

                     Mạng Vàng trang sức

                     Con nhà: Bạch Đế

                     Sao Chiếu Mạng: Kế đô


                     Sao Kế đô là sao Xấu, không chiêu mộ được các sao tốt, còn mang tới nhiều rủi ro tai ương, kém may mắn

                     Sao Kế Đô : Hung tinh, kỵ tháng ba và tháng chín nhất là nữ giới. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về.

                     Sao này kỵ nhất nữ giới, nhớ cúng giải hạn mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 3, 9 âm lịch nên cúng giải vào ngày 18 âm lịch ngày sao Kế Đô giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu vàng như sau : “Địa cung Thần Vỉ Kế Đô tinh quân”, thắp 21 ngọn đèn, lạy 21 lạy về hướng Tây .

                     Cách Khấn : Cung thỉnh Thiên Đình Bắc vỉ cung Đại Thánh Thần vỉ Kế đô Tinh quân vị tiền. Cúng lễ vào lúc 21 đến 23 giờ.
                     Xem tiếp…

                     QUẢNG CÁO

                     SỬA NHÀ

                     Báo giá sửa chữa nhà

                     CHỐNG THẤM

                     Báo giá chống thấm

                     SƠN NHÀ

                     Báo giá sơn nhà

                     TRẦN THẠCH CAO

                     Báo giá thạch cao

                     LÀM NHÀ XƯỞNG

                     Báo giá làm nhà xưởng

                     MÁI TÔN

                     Báo giá làm mái tôn

                     NHÔM KÍNH

                     Báo giá làm nhôm kính

                     RÈM CỬA

                     Báo giá rèm cửa

                     GIẤY DÁN TƯỜNG

                     Báo giá giấy dán tường

                     SỬA MÁY LẠNH

                     Báo giá sửa máy lạnh

                     CHUYỂN NHÀ GIÁ RẺ

                     Báo giá chuyển nhà

                     DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ GIÁ RẺ

                     Giới thiệu chuyển nhà

                     BÁNH CUỐN CHẢ GIÒ

                     Bánh cuốn chả giò ngon

                     MẬT MÍA

                     Bán mật mía tphcm

                     BÀI VIẾT THEO NĂM


                     Blogger Trần Tứ Liêm