Video học 3ds max truyền hình HTV Bài 09+10

Video học 3ds max truyền hình HTV Bài 09+10
Bộ Video dạy học 3ds max 9.0 trên HTV


Xem tiếp…

Video học 3ds max truyền hình HTV Bài 07+08

Video học 3ds max truyền hình HTV Bài 07+08
Bộ Video dạy học 3ds max 9.0 trên HTV


Xem tiếp…

Video học 3ds max truyền hình HTV Bài 05+06

Video học 3ds max truyền hình HTV Bài 05+06
Bộ Video dạy học 3ds max 9.0 trên HTV


Xem tiếp…

Video học 3ds max truyền hình HTV Bài 03+04

Video học 3ds max truyền hình HTV Bài 03+04


Clip 1 Clip 2 Clip 3

Bộ Video dạy học 3ds max 9.0 trên HTV


Xem tiếp…

Video học 3ds max truyền hình HTV Bài 01+02

Video học 3ds max truyền hình HTV Bài 01+02


 Clip 0
Clip 1 Clip 2

Bộ Video dạy học 3ds max 9.0 trên HTV


Xem tiếp…

Quản lý Layer trong Autocad với các lệnh cơ bản

Khi sử dụng Auto Cad đầu tiên bạn quan tâm tới các lệnh vẽ, hiệu chĩnh... Nhưng khi đã thành thạo bạn phải đối diện với vấn đề là Quản Lý bản vẽ và Thời gian vẽ.

Quản lý Layer trong Autocad với các lệnh cơ bản


Trong quản lý bản vẽ, bạn phải quản lý như là: Layer, Text,Dim... Giới thiệu các Bạn các lệnh cơ bản mà tôi biết để quản lý layer:
- Layon: Lệnh mỡ Layer
- Layoff: Lệnh tắt layer
- Layiso: Lệnh chỉ mở 1 layer duy nhất
- Layer: ( Lệnh này bạn thừa biết)

Ví dụ: Khi tôi tắt đường Dim đi để dễ nhìn bản vẽ làm các thao tác khác thì tôi nhấn 1 (enter), chọn đường Dim (enter)
Chú ý: vì tôi mặc định
- Layoff là số 1
- Layiso là số 2
- Layon là số 3
- Layer là số 4
Bạn xem thêm: https://trantuliem.blogspot.com/2011/01/lenh-go-tat-trong-autocad.html
Xem tiếp…

TỬ VI NĂM NAY

TỬ VI NĂM 2022

BÀI VIẾT THEO NĂM


Blogger Trần Tứ Liêm