BI LÙN 22 THÁNG

15:54 |


Xem tiếp…

VÂY NGỤY CỨU TRIỆU - Kế thứ 2

23:11 |
VÂY NGỤY CỨU TRIỆU
Kế thứ 2

Đây là kế sách thứ hai trong 36 kế của cổ nhân Trung Quốc, áp dụng nó trong Binh pháp. Ngày nay, kế "Vây Ngụy Cứu Triệu" còn vận dụng trong Kinh Tế và Chính trị và cả ở đời thường.Hình được chụp trong cuốn Thuật Đấu Trí Châu Á

Xem tiếp…

Trạng Quỷnh Tập 12: Món mầm đá

11:10 |
Trạng Quỷnh Tập 12: Món mầm đá


Xem tiếp…

XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2014

08:26 |
ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2014 
XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2014ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2013 | XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC | XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2013

Nhằm chuẩn bị cho việc tra kết quả Thi Đại Học 2014Blog TTL xin sẵn sàng xây dựng một trang Tra Điểm Thi để phục vụ cho các thí sinh và phụ huynh sau khi thi.


Xem tiếp…

Chòm ảnh

14:13 |
Một vài ảnh đẹp Sài Gòn mà mình chụp đượcTTL Blog
Xem tiếp…

DỐI TRỜI QUA BIỂN - Kế thứ nhất

13:43 |
DỐI TRỜI QUA BIỂN
Kế thứ nhất của 36 Kế
(Tam Thập Lục Kế)Xem tiếp…

5 Bí Quyết Thành Công - Trong Tôn Tử Binh Pháp

12:30 |
Bạn độc giả đã bao giờ đọc Tôn Tử Binh Pháp chưa?
Bạn đã bao giờ đọc các bài viết về Bí Quyết Thành Công chưa?

Cái mình sắp giới thiệu ở đây phải gọi đúng hơn là "Năm Yếu Tố Hòa Hợp Khi Hoạch Định Chiến Lược". Đây là một phần trong cuốn sách "Thuật Đấu Trí Châu Á" của  Chin-Ninh-Chu thuộc phần "Tôn Tử Binh Pháp".

Tại sao mình giới thiệu cái này? 

Chắc mình không diễn giải được, bạn hãy đọc các trang mình Scan và cảm nhận nhé!

5 yếu tố của chiến lược Trong Tôn Tử Binh Pháp

  1. Chính nghĩa
  2. Thời cơ
  3. Địa thế
  4. Sự lãnh đạo
  5. Tổ chức và kỹ luật


Xem tiếp…

Blog TTL VỚI THỜI GIAN

Breaking News