thiết kế xây dựng

13:01 |
Có ai sành về Xây dựng hay vẽ 3D chi tui với, tui mới làm chưa sành lắm. Tui chỉ vẽ trên photosop CAD, 3D thi dùng phần mềm Inventor của cơ khí vẽ.
một số hinh tôi vẽ nè:

Có ai sành về Xây dựng hay vẽ 3D chi tui với, tui mới làm chưa sành lắm. Tui chỉ vẽ trên photosop CAD, 3D thi dùng phần mềm Inventor của cơ khí vẽ.
một số hinh tôi vẽ nè:
Xem tiếp…

Blog TTL VỚI THỜI GIAN

Breaking News

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

mua backlink blogspot